Prekybos galimybė atsisiųsti

Verslo žinios - Vienintelis verslo naujienų portalas Lietuvoje

Pirkėjas — asmuo, perkantis Parduotuvėje prekes ar paslaugas arba besinaudojantis Parduotuve. Pirkėjas — vartotojas yra fizinis asmuo, sulaukęs 18 metų, ketinantis įsigyti iš IKEA Lietuva prekių ar paslaugų asmeniniams, šeimos ar ūkio poreikiams tenkinti, su verslu ar profesija nesusijusiais tikslais. Pirkėjas — verslininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, ketinantis įsigyti iš IKEA Lietuva prekių ar paslaugų su verslu ar profesija susijusiais tikslais.

Dažnai užduodami klausimai apie „Microsoft 365“

Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, jis veikia per įgaliotą atstovą, užsiregistravusį Parduotuvėje nustatyta tvarka. Pirkimo—pardavimo sutartis — tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pagal Parduotuvės pirkimo—pardavimo taisykles sudaryta prekių pirkimo—pardavimo sutartis. Prekių išdavimo skyrius — IKEA Lietuva priklausančios prekių užsakymo ir atsiėmimo vietosesančios adresais: 1.

Vikingų g. Jonavos g. Šilutės pl.

Bandomoji paskyra

Taisyklės — šios nuotolinės prekių pirkimo—pardavimo taisyklės, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių ir paslaugų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių ir paslaugų pirkimu—pardavimu Parduotuvėje susijusios nuostatos.

Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas su Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų pirkimu—pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui įsigyjant prekes ar paslaugas Parduotuvėje.

Bendrosios nuostatos 1.

Pirkėjas prekes ir paslaugas Parduotuvėje gali įsigyti tik sutikęs su Taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Įsigydamas prekes ir paslaugas Parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Tuo atveju, kai Pirkėjas neperskaitė ir ar nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti prekių ir paslaugų Parduotuvėje.

Prekybos veikla Parduotuvėje vykdoma iš Lietuvos Respublikos teritorijos. Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles.

PRIVATUMO PRANEŠIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. Aktualią Taisyklių versiją galite atsisiųsti čia. Parduotuvėje prekes gali pirkti tik registruoti Pirkėjai. Prieš registraciją Pirkėjas taip pat privalo susipažinti su Parduotuvės Privatumo politika.

Pirkėjui užsiregistravus Parduotuvėje laikoma, kad jis susipažino su Privatumo politika bei su ja sutinka.

prekybos galimybė atsisiųsti

Registracija atliekama užpildant registracijos formą ir joje pateikiant būtinus duomenis toliau — Registracijos duomenys. Pirkėjas pats yra atsakingas už Registracijos duomenų teisingumą, slaptumą ir ar išsaugojimą. Norėdamas įsigyti prekes, Pirkėjas atlieka užsakymą Parduotuvėje, užpildydamas elektroninę užsakymo formą.

Pirkimo—pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam Pirkėjo užsakymui. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis negali užsakyti prekių. Iki sutarties sudarymo Pardavėjas gali siųsti Pirkėjui ir kitus tarpinius patvirtinimus, pavyzdžiui, patvirtinimą, kad gautas apmokėjimas ir pan.

PREKIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO „IKEA“ INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE TAISYKLĖS

Pirkimo—pardavimo sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šią prekybos galimybė atsisiųsti įvykdymo. Pirkimo—pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai prekės perduodamos Pirkėjui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Patvirtinus Pirkėjo užsakymą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prekių kainą ir priimti Parduotuvėje užsakytas prekes. Apmokėję užsakymą, daugiau prekių pridėti nebegalėsite. Didmeniniais pirkimais Pardavėjo nuožiūra gali būti pripažįstami tokie pirkimai, kai užsakomi neįprastai dideli prekių kiekiai, prekės užsakinėjamos neįprastai dažnai, taip pat vadovaujantis kitais kriterijais, leidžiančiais Pardavėjui manyti, kad prekės užsakomos ne vartojimo tikslais.

Pirkėjas turi teisę: 4. Pirkėjas-vartotojas turi teisę atsisakyti Pirkimo—pardavimo sutarties, sudarytos Parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 keturiolika dienų Civilinio kodekso ir šių Taisyklių nustatyta tvarka; 4.

prekybos galimybė atsisiųsti

Pirkėjas įsipareigoja: 4. Pardavėjas turi teisę: 5. Prekybos galimybė atsisiųsti įsipareigoja: 5. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Konkreti prekių kaina ir mokėtina suma už prekes Pirkėjui yra parodoma suformavus prekių krepšelį. Jei Pirkėjas nesutinka su nurodoma kaina, jis negali tęsti prekių užsakymo procedūros ir užsakyti prekių. Į prekių kainą nėra įskaičiuota prekių pristatymo kaina ir paslaugų, kurias iš Pardavėjo gali užsisakyti Pirkėjas, kaina.

Jei nenurodyta kitaip, prekių pristatymo paslauga ir kitos paslaugos yra mokamos.

prekybos galimybė atsisiųsti

Šių paslaugų kainos ir jų apskaičiavimo bei sumokėjimo tvarka nurodoma Parduotuvėje. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka su šiame punkte nurodyto užsakymo paruošimo mokesčio taikymo tvarka ir įsipareigoja jį sumokėti Pardavėjui.

Kai Taisyklių numatytais atvejais Pirkėjui grąžinami pinigai už prekes, jam taip pat grąžinamas ir užsakymo paruošimo mokestis, jei Pirkėjas buvo jį sumokėjęs.

„Luminor“ klientai jau gali naudotis ir „Google Pay“

Užsakymo paruošimo mokestis nėra taikomas prekėms, kurios perkamos mūsų fizinėje parduotuvėje. Šie elektroniniai pirkimo dokumentai galioja be parašo. Jei Pardavėjas nustato kainos klaidą Parduotuvėje, jis nedelsiant apie tai informuoja Pirkėją. Tokiu atveju Pirkėjui suteikiama galimybė atšaukti užsakymą arba pakartotinai patvirtinti užsakymą už tinkamą kainą.

Perspėja: penktadienį vakare nebus galima atsisiųsti galimybių paso

Prekės pristatomos tik Lietuvoje. Galimi prekių pristatymo Prekybos galimybė atsisiųsti būdai yra nurodomi Pirkėjui Parduotuvėje suformavus prekių krepšelį ir nurodžius pristatymo adresą. Prekių pristatymo paslauga yra mokama. Prekių pristatymo kainos yra nurodytos šioje nuorodoje. Prekių pristatymo kaina sumokama iš anksto, kartu su mokėjimu už prekes. Prekės Pirkėjams pristatomos per prekybos galimybė atsisiųsti kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo.

  1. Kas nutiks mano prekybai kai bitkoinas pakils
  2. Svarbu: vieną vakarą negalėsite atsisiųsti galimybių paso ir ne tik | 360sport.lt
  3. Yra skatinamosios akcijų pasirinkimo sandoriai
  4. Perspėja: penktadienį vakare nebus galima atsisiųsti galimybių paso | 360sport.lt
  5. Trend crypto hari ini
  6. Elektroniniai valdžios vartai
  7. Atm coin market cap

Apie tikslią prekių pristatymo datą ir laiko intervalą Pirkėjas informuojamas el. Pirkėjas individualiai gali būti informuojamas ir apie kitokį prekių pristatymo laiką. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.

prekybos galimybė atsisiųsti

Prieš pristatant prekes, Pardavėjo atstovas susisiekia su Pirkėju ir suderina pristatymo detales. Užsakydamas prekių pristatymo paslaugą, Pirkėjas privalo nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir sudaryti tinkamas sąlygas prekių iškrovimui atrakinti vartus, pakelti užkardą, atidaryti duris ir pan.

Prekybos galimybė atsisiųsti prekės įnešamos tik pro duris, prekės pro balkoną ar langus nekeliamos. Prekių pristatymo Pirkėjui atveju prekės iškraunamos Pirkėjo nurodytoje vienoje vietoje.

Jeigu prekes reikia perstatyti ar pernešti į kitą vietą negu Pirkėjo pirmiau nurodyta prekių iškrovimo vieta, Pirkėjas tokiu prekių perstatymu ar pernešimu pasirūpina pats.

Jeigu sutartu pristatymo laiku ir 10 dešimt po jų einančių minučių Pirkėjas nepasitinka Pardavėjo atstovų Pirkėjo užsakyme nurodytu iškrovimo adresu, krovinys laikomas nepristatytu dėl Pirkėjo kaltės.

Tokiu atveju Pirkėjo užsakytos prekės prekybos galimybė atsisiųsti į artimiausią Prekių išdavimo skyrių ir Pardavėjo atstovas su Pirkėju sutaria kitą artimiausią pristatymo datą. Prekių išdavimo skyriuje prekės saugomos iki artimiausio pristatymo laiko, bet ne ilgiau negu 3 dienas. Po šio termino, Pirkėjo užsakymas atšaukiamas 8. Pirkėjas, pageidaujantis, kad Pardavėjas pakartotinai pristatytų užsakytas prekes, prieš užsakytų prekių pristatymą privalo Pardavėjui prekybos galimybė atsisiųsti pakartotinį prekių pristatymą naujai sutartu laiku pagal pirmojo prekių pristatymo įkainius.

Prekių pristatymo paslauga apima prekių užnešimą į butą arba gyvenamojo namo pirmą aukštą. Jeigu pastate yra liftas, prekių pristatymo paslaugos kaina apima prekių kėlimą liftu į Pirkėjo nurodytą aukštą. Jeigu pastate lifto nėra, jis neveikia, nekelia į Pirkėjo nurodytą aukštą arba prekės į jį netelpa, nešant prekes į aukštą, aukštesnį nei penktas aukštas, Pirkėjas pats pasirūpina prekių užnešimu arba už papildomą mokestį tai padarys Pardavėjo atstovas.

Papildomas mokestis, nurodomas Parduotuvėje.

NewMood prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės

Ši paslauga užsakoma atskirai Pardavėjo atstovui atvykus į pristatymo vietą ir apmokama tiesiogiai Pardavėjo atstovui. Prekių užnešimo paslauga negalima surinktoms, didelių matmenų prekėms iš ekspozicijos ar iš nukainotų prekių skyriaus. Maksimalus vieno užsakymo dydis yra kg arba 6 m3.

Taip pat perskaitykite