Iš tiesų sakoma atvirkščiai, geriausia gynyba - puolimas, tačiau bet kurioje, rungtyniavimo principu grindžiamoje sporto šakoje, negalima pamiršti, kad gynyba, ne ką mažiau svarbus elementas.  Neatlaikius priešininkų atakos, puolimas tampa neįmanomas, todėl būtina aiškiai suprasti gynybos svarbą, esminius principus ir kiekvieno žaidėjo funkcijas.

Dvi gynybos linijos

Tinklinis – komandinė sporto šaka ir siekiant pergalės svarbus kiekvieno komandos nario vaidmuo.  Aikštelėje esantys žaidėjai įprastai skirstomi į dvi linijas – priekinę (puolamąją) ir galinę (gynybinę). Gynybos procese dalyvauja abi. Nuo žaidėjų, esančių priekinėje (puolamojoje) linijoje veiksmų bei užimamos gynybinės pozicijos, priklauso galinės linijos išsidėstymas. Atakuojanti komanda visų pirma turi pramušti besiginančios komandos bloką.  Tai padarius dar nereiškia, kad bus pelnytas taškas. Komanda pelnys tašką tik tuo atveju, jei antroje linijoje besiginantys žaidėjai tinkamai nesureaguos į blokuojančių narių dengiamą aikštelės plotą. Galinėje linijoje besiginantys žaidėjai savo veiksmais turi uždengti aikštelės plotą, kurio nepavyko apsaugoti bloką statantiems komandos nariams. Atrodo nesudėtinga, tačiau nuo ko pradėti ir kaip pasirinkti tinkamą gynybinę poziciją?

Pirmas žingsnis – blokas

Priekinėje linijoje (4/3/2 zonoje) esantys žaidėjai gindamiesi stengiasi uždengti kuo didesnį savo aikštelės plotą statydami užtvarą.  Blokuojant svarbu greita reakcija, užsiimta pozicija prie tinklo bei gebėjimas pašokti tinkamu laiku, stebint priešininkų komandos puolėją.

 Priekinės linijos centre (trečioje zonoje) – svarbiausias gynėjas (vidurio puolėjas/blokuotojas), kuris visuomet blokuoja centre bei padeda kitiems dviems priekinės linijos žaidėjams statant užtvarą kraštuose. Blokas gali būti statomas dviejų žaidėjų (dvigubas blokas) – 3-ioje ir 4-oje, 3-ioje ir 2-oje pozicijoje besiginančių žaidėjų, taip pat ir visi trys priekinės linijos žaidėjai gali statyti užtvarą atakuojančios komandos puolėjui (trigubas blokas).

2-oje/4-oje zonose žaidžiantys komandos nariai reaguodami į atakuojančios komados puolėjų veiksmus pasirenka ginybinę poziciją,  t. y. stato užtvarą arba ginasi 2-oje ar 4-oje zonoje, atsitraukdami nuo tinklo link puolamosios linijos. Ginamasi žemoje stovėsenoje ir stengiamasi priimti visus šalia užtvaros krentančius kamuolius.

1 pav.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jei nepavyko blokas – galinės linijos pagalba

Galinėje linijoje esantys žaidėjai besigindami uždengia didžiąją dalį aikštelės. 1-oje ir 5-oje pozicijoje esantys žaidėjai, reaguodami į komandos narių užtvarą, ginasi žemoje stovėsenoje, pradeda judėti nuo šoninės linijos, išeidami prieš atakuojančios komandos puolėjo judėjimo trajektoriją, stengiasi priimti visus kamuolius krentančius link aikštelės vidurio ir šoninės linijos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-oje pozicijoje žaidžiantis gynėjas yra atsakingas už kamuolių, kurie krenta į aikštelės galinę liniją, galinės linijos kampus, priėmimą. Reaguodamas į atakuojančios komandos puolėjo veiksmus ir atsižvelgdamas į komandos narių užtvarą, šeštoje pozicijoje esantis žaidėjas atsitraukia labiau link dešinės arba kairės šoninės linijos. Stengiasi priimti kamuolius, lekiančius link galinės linijos, kurių nepavyko uždengti puolamojoje linijoje žaidžiantiems gynėjams.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvaujant gynybos procese labai svarbi žaidybinė drausmė bei tarpusavio supratimas. Kiekvienas žaidėjas privalo saugoti savo zoną ir reaguoti tiek į priešininkų komandos atakuojančių žaidėjų, tiek į savo komandos draugų veiksmus ir atitinkamai užsiimti poziciją savo zonoje.  Sėkmingai apsigynus, galima pereiti prie kito veiksmo – puolimo. 

Straipsnį ir vizualinę medžiagą parengė „Tinklinio akademijos" treneris Antanas Stučka.

Redagavo Simona Neniškytė